Giới thiệu

Ban lãnh đạo

Ông NGUYỄN DƯ LỰC
Ông NGUYỄN DƯ LỰCChủ tịch HĐQT Cty Hưng Lộc Phát
Ông PHẠM LÊ TUẤN
Ông PHẠM LÊ TUẤNTGĐ Cty CP ĐT BĐS Hưng Lộc Phát
Ông TRƯƠNG VĂN TÍCH
Ông TRƯƠNG VĂN TÍCHPTGĐ Cty CP ĐT BĐS Hưng Lộc Phát
Ông NGUYỄN VĂN BÌNH
Ông NGUYỄN VĂN BÌNHPTGĐ Cty CP ĐT BĐS Hưng Lộc Phát
Ông ĐƯỜNG VĂN LÈN
Ông ĐƯỜNG VĂN LÈNGĐ Cty TNHH Granite Đại Thành
Ông NGUYỄN VĂN HÙNG
Ông NGUYỄN VĂN HÙNGGĐ Cty TNHH Bê Tông Hưng Lộc Phát
Ông TRẦN DUY TIẾN
Ông TRẦN DUY TIẾNPTGĐ Tài chính - Kế hoạch
Ông LIU TUNG FAI
Ông LIU TUNG FAIGĐ Nhà máy đá Marble & Granite Long An
2017-12-22T09:19:45+00:00